Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

 

„GTV Projects “ UAB (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Ši privatumo politika taip pat yra taikoma naudojantis Duomenų valdytojui priklausančia internetine svetaine GTV naujos – gtvnaujos.lt Naudojimas gali reikšti paskyros sukūrimą, pirkimo atlikimą, bendravimą su klientų aptarnavimo specialistai ir kt.

Aiškumo dėlei pažymima, kad šioje politikoje minint „internetinę svetainę“, nuostatos taikomos tiek GTV Projects (gtvprojects.lt), tiek GTV naujos (gtvnaujos.lt) internetinių svetainių atžvilgiu. 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

„GTV Projects“ UAB
Įmonės kodas: 304443551
Buveinės adresas: Tvenkinio g. 52, Girionių k., LT-53105 Kauno r. Tel. +370 602 33367
El. paštas: info@gtvgroup.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę(-es) sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Duomenų valdytojas turi teisę pareikalauti pateikti tėvų ar teisėtų globėjų sutikimą dėl asmens duomenų teikimo. Jei sutikimas nėra pateikiamas, Duomenų valdytojas turi teisę apriboti galimybę naudotis internetine svetaine bei joje teikiamomis paslaugomis.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Europos parlamento bei tarybos priimtame Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

 • gyvenamoji vieta (adresas)
 • vardas
 • pavardė
 • telefono numeris
 • elektroninio pašto adresas
 • mokėjimo duomenys
 • pirkimo duomenys, ankstesnių pirkimų istorija
 • mokėtojo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
 • informacija, kaip naudojate Duomenų valdytojo internetines svetaines
 • Bet kuri kita informacija, kurią pateikiate bendraujant su klientų
  aptarnavimo specialistais.


Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle. Asmens duomenų tvarkymui, kai yra prisijungiama prie Duomenų valdytojo internetinės svetainės per trečiąsias šalis, yra taikomos trečiųjų šalių numatytas asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Duomenų valdytojas nėra atsakingas už asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atliekamus trečiųjų šalių.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu ar remiantis kitu teisiniu pagrindu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Naudojame surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

1) Siekiant užregistruoti jus (bei vėliau tvarkyti paskyrą) tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga. Tokiu atveju, asmens duomenys yra tvarkomi siekiant suteikti jums paslaugą (įvykdyti sutartį). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), pirkimų istorija, mokėjimų duomenys.
2) Pirkimokrepšelioapmokėjimuiperpasirinktąišorinįbankiniųpaslaugų teikėją.
3) SiekiantpristatytijumsužsakytąprekęaratsiimtiprekesDuomenų valdytojo patalpose. Tokiu atveju, asmens duomenys yra tvarkomi siekiant suteikti jums paslaugą (įvykdyti sutartį). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas).
4) Tiesioginės rinkodaros tikslu, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: el. pašto adresas.
5) Siekiantkomunikuotisuklientusuteikiantkonsultacijąinterneto tinklalapyje ar elektroniniu paštu. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas arba siekis vykdyti sudarytą sutartį. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: informacija, pateikiama interaktyviame pokalbio lange („live chat“) arba elektroniniame laiške siųstame Duomenų valdytojui, el. pašto adresas.
6) Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtų Duomenų valdytojo interesų siekis.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

1) jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui trečiosioms šalims. 2) teikiantpaslaugas–mūsųpartneriams,teikiantiemsprekiųpristatymo,
rinkodaros, apskaitos ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiam veiksmui atlikti.
3) teisėsaugosinstitucijomspagalLietuvosRespublikosteisėsaktų numatytą tvarką.

Vykdydamas savo veiklą ir teikdamas paslaugas, Duomenų valdytojas pasitelkia šiuos duomenų sub-tvarkytojus (trečiąsias šalis):

– MB WFMA, kodas 305541920, adresas Kalpokų k. 1A, Kalpokai, LT-42355 Rokiškio r. Šis sub-tvarkytojas yra atsakingas už tiesioginės rinkodaros vykdymą. Šiam sub-tvarkytojui yra perduodami šie asmens duomenys – elektroninio pašto adresas, telefono numeris, vardas ir pavardė.
– MB Aistė nerutina, kodas 306313389, adresas Pilėnų g. 47-27, Panevėžys – Duomenų valdytojui vykdant tiesioginės rinkodaros veiksmus. Perduodami duomenys – telefonas ir el. paštas, vardas ir pavardė.
– UAB „Interneto vizija”, kodas 126350731, adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius – paslaugų teikėjas teikia Duomenų valdytojui serverių suteikimo bei priežiūros paslaugas. Perduodami visi Duomenų valdytojo tvarkomi asmens duomenys.

Taip pat, Duomenų valdytojas gali dalintis jūsų asmens duomenimis su žemiau pateiktais duomenų gavėjais ir teikėjais:

– Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) – jums susiejant savo paskyrą Duomenų valdytojo internetiniame puslapyje su Facebook turima paskyra;
– Google (Google Ireland Limited) – jums susiejant savo paskyrą Duomenų valdytojo internetiniame puslapyje su Google turima paskyra.
– Pašto ar kurjerio paslaugų teikėjai. Pirkdamas prekę, duomenų subjektas turi galimybę pasirinkti konkretų pašto ar kurjerio paslaugų teikėją. Asmens duomenų tvarkymas tokiu atveju yra atliekamas pagal konkretaus paslaugų teikėjo nustatytas taisykles.

Tuo atveju, kai duomenų subjektas pasirenka jo/jos asmens duomenų perdavimą trečiosioms šalims (t.y. susiejant socialines paskyras, pasirenkant konkretų pašto ar kurjerio paslaugų teikėją) Duomenų valdytojas nėra atsakingas už trečiųjų šalių atliekamus asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime:
1) Paskyros naudojimo metu ir 3 metus nustojus naudotis paskyra, kai duomenys buvo naudojami užsiregistruojant internetinėje svetainėje;
2) 3metuspoinformacijosapsikeitimo,kaiduomenysbuvonaudojami klientui suteikiant konsultaciją interneto tinklalapyje ar elektroniniu paštu;
3) 3metus,kaiduomenysbuvonaudojamipristatantjumsprekę;
4) Asmens sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros galiojimo metu, kai
duomenys buvo naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu, asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu yra nutraukiamas nedelsiant;
5) 3metus,kaiasmensduomenysbuvonaudojamisiekiantanalizuoti internetinės svetainės naudojimą.

Pasibaigus numatytam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

1) Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
2) Susipažintisusavoduomenimisirkaipjieyratvarkomi(teisėsusipažinti); 3) Reikalautiištaisytiarba,atsižvelgiantįasmensduomenųtvarkymotikslus,
papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
4) Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo
veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); 5) Turiteisęreikalauti,kadasmensDuomenųvaldytojasapribotųasmens
duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); 6) Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
7) Nesutikti,kadbūtųtvarkomiasmensduomenys,kaišieduomenys
tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu, nurodytu šios politikos apačioje, arba skambinti politikoje nurodytu telefonu ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Tvenkinio g. 52, Girionių k., LT-53105 Kauno r.; paštu; el. paštu info@gtvgroup.lt

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų subjektas taip pat turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją – adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštu ada@ada.lt.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite savarankiškai perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

 

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
wordpress_test_cookie Iki sesijos pabaigos Tikrina ar leidžiama išsaugoti slapukus
_ga 2 metai „Google Analytics” slapukas skirtas vartotojui identifikuoti
_gat Iki sesijos pabaigos „Google Analytics” slapukas skirtas vartotojui identifikuoti
_gid 24 valandos „Google Analytics” slapukas skirtas vartotojui identifikuoti
complianz_consent_status 1 metai Slapukas skirtas nustatyti ar rodyti pranešimą dėl slapukų
TawkConnectionTime Iki sesijos pabaigos Tawk.to pokalbių funkcijos prisijungimo slapukas
pll_language 1 metai Slapukas, išsaugantis lankytojo kalbos nustatymus

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Taip pat galite pasinaudoti nuorodomis skirtomis Jūsų naršyklei (tekstas gali būti pateikiamas anglų kalba):

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20%C5%A1alinimas
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Ši privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus asmens duomenų tvarkymo apimčiai, veiksmams, saugojimo terminui, teisės aktams kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, ir / ar kitoms aktualioms aplinkybėms. Aktuali privatumo politikos versija yra prieinama Duomenų valdytojo tinklalapyje. Duomenų valdytojas neįsipareigoja informuoti klientų pasikeitus privatumo politikos nuostatoms.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: Tvenkinio g. 52, Girionių k., LT-53105 Kauno r.

Telefonu: +370 602 33367

El. paštu: info@gtvgroup.ltv