Utilizavimas

Netinkamų eksploatuoti transporto priemonių priėmimas ir utilizavimas

Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, seno ir nebereikalingo automobilio savininkas privalo pasirūpinti jo likimu ir iš jo susidariusių atliekų sutvarkymu. Draudžiama senus automobilius tiesiog palikti daugiabučių kiemuose ar gatvėse. Yrantis automobilis ir netinkamas jo utilizavimas yra itin pavojingos ne tik aplinkai, kurioje mes gyvename, bet ir mūsų visų sveikatai.

Kad išvengti visų nemalonumų dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sutvarkymo bei saugoti save ir supančią aplinką, atvežkite savo seną ir nebenaudojamą transporto priemonę į mūsų Bendrovės aikšteles Kaune ir Vilniuje. 

Mes nemokamai priimsime ir išduosime visus reikalingus dokumentus, įrodančius automobilio pridavimą bei tinkamą jo utilizavimą.

 

Telefonas pasiteiravimui (Kaunas):  +370 674 87104